HDBank sắp được nới "room" ngoại?

HDBank sắp được nới "room" ngoại?

Theo công ty chứng khoán Mirae Asset, HDBank đang được xem xét nới giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49% theo lộ trình quy định trong thỏa thuận thương mại EVFTA.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh mua USD cuối năm

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh mua USD cuối năm

Tính từ đầu tháng 12 tới nay, KBNN đã thông báo chào mua 800 triệu USD, tương đương với khoảng 18.400 tỷ đồng sẽ cung ứng vào hệ thống ngân hàng, lớn hơn gấp nhiều lần con số 150 triệu USD và 250 triệu USD trong tháng 10 và tháng 11 trước đó.