Thả 500kg cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Minh Huệ 10:30 | 23/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng tổ chức thả giá giống xuống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy điện hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

 

Tại khu vực đập tràn thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng, hơn 3 vạn con cá giống với khoảng 500kg đã được cán bộ công nhân viên và khách mời tại địa phương tiến hành thả xuống lòng hồ. Cá giống được thả gồm nhiều loài cá có giá trị kinh tế và có tính thích nghi cao như: Cá chép, cá trắm, cá mè, cá trôi và cá rô phi.

Cá giống được thả xuống 2 lòng hồ lần này sẽ là nguồn bổ sung, tái tạo, góp phần đa dạng sinh học, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa tại nơi đây. Đồng thời cũng góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: Công tác thả cá giống hàng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Thủy điện Đồng Nai nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Từ đó, cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho thế hệ mai sau.”

Với mong muốn hoạt động thả cá thường niên của Công ty sẽ giúp người dân tại địa phương nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện…để khai thác thủy sản. Qua đó vừa bảo đảm làm sạch nguồn nước cũng như nâng cao mức độ an toàn cho hồ, đập nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.