Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia

08:45 21/06/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức để thực hiện hiệu quả nhất.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là Thanh Hóa đang tập trung cao độ với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, để tổ chức thực hiện thắng Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 1

Khu kinh tế Nghi Sơn vẫn là khu kinh kế trọng điểm nhất của tỉnh Thanh Hóa

Việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết nêu trên.

Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 2

Một góc TP Thanh Hóa về đêm

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn vừa qua hãy nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và dự kiến phân công nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức những kết quả đạt được của Chương trình XDNTM 6 tháng đầu năm 2021. Từ đó đề ra nội dung, giải pháp sát thực, có tính khả thi cao...

Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 3

Thị xã Bỉm Sơn là 1 trong 4 vùng kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa

Toàn tỉnh có khoảng 890 doanh nghiệp, 645 HTX đầu tư, liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất lúa giống, chế biến nông, lâm sản, cơ giới hóa đồng bộ, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ước 6 tháng đầu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 43,8 triệu đồng, khu vực nông thôn đạt 40,068 triệu đồng; duy trì tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93,6%. Các địa phương trong tỉnh đã đầu tư XDNTM, nâng cấp cải tạo 426,997 km đường giao thông nông thôn, 481 công trình thủy lợi, 214,736 km kênh mương, 544 phòng học các cấp. Các địa phương cũng đã rà soát và đăng ký 120 sản phẩm có lợi thế để nuôi dưỡng, phát triển và đánh giá theo chu trình OCOP năm 2021.

Xuân Thiên

Xem Thêm: Chủ tịch Thanh Hóa nói gì trong buổi gặp gỡ báo chí?