Thành lập Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư, thương mại-du lịch và kết nạp hội viên mới

09:31 19/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ngày 18/8, tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (DNTNVN) đã diễn ra Lễ kết nạp hội viên mới và trao quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN, đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Investment, Trade and Tourism Consulting- Research Center - Invest Global) trực thuộc Hội DNTNVN.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều cũng trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

Thành lập Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư, thương mại-du lịch và kết nạp hội viên mới - ảnh 1

Chủ tịch Hội DNTNVN trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã được Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam phê duyệt và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Trụ sở chính của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Investment, Trade and Tourism Consulting- Research Center - Invest Global) trực thuộc tại tầng 3, Trung tâm Hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch trực có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các Ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong đầu tư và kinh doanh; đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp và tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước, Điều lệ, các Quy định của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của mình.

Thành lập Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư, thương mại-du lịch và kết nạp hội viên mới - ảnh 2

Chủ tịch Hội DNTNVN chụp ảnh cùng hội viên.

Cũng trong ngày 18/8, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN đã trao Quyết định Công nhận Hội viên tổ chức cho TS. Hồ Như Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VIET NAM EDUCATION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY – EDUVIET.,JSC) có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102606625 được Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 01 năm 2008. Địa chỉ trụ sở chính Công ty tại tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trở thành Hội viên tổ chức thuộc Hội DNTNVN, các công ty trên được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.  Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các công ty được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội; giới thiệu hội viên mới; được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Các công ty có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội và đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ trên đây, Hội viên Tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam còn có các quyền: Được đăng Lô gô của Công ty hoặc biểu tượng liên tục 3 tháng trên trang tin điện tử của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam; được đăng thông tin giới thiệu về hoạt động của Công ty; được mời tham gia các diễn đàn kinh tế do Hội tổ chức và được tham gia các đoàn tháp tùng các vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội đi công tác nước ngoài và tham gia các cuộc xúc tiến thương mại, diễn đàn kinh tế quốc tế.

Công ty và lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam có thành tích xuất sắc sẽ được lãnh đạo Công ty đề nghị Hội khen thưởng, hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội DNTNVN, nhấn mạnh: Sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư, Thương mại và Du lịch cũng như Hội DNTNVN vừa kết nạp thêm hội viên tổ chức mới là Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam đã khẳng định Hội tiếp tục “giữ lửa” và phát triển các hoạt động kết nối, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nhân tư nhân khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước.

“Tuy còn “rất trẻ” nhưng Hội DNTNVN đã không ngừng phát triển, tạo những dấu mốc quan trọng và từng bước khẳng định sự trưởng thành. Tiếp nối thành công từ Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ nhất, Diễn đàn doanh nhân tư nhân hiến kế…, được sự tin tưởng và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội DNTNVN ngày càng tạo được dấu ấn riêng, mở rộng hơn về tổ chức, đa dạng và linh hoạt hơn trong mọi hoạt động. Gần đây nhất, Hội vừa ký khen thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho một hội viên là nữ doanh nhân có tâm, xứng tầm và đang trình lên các cơ quan Nhà nước và Chính phủ. Đây là một bước tiến mới của Hội nhằm tôn vinh các doanh nhân tư nhân có đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nước nhà”, PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều chia sẻ.

Minh Hoa