Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Ksor H'Bơ Khắp về văn hoá từ chức của cán bộ công chức

14:46 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trả lời về vấn đề trên Thủ tướng cho hay: "Cán bộ công chức, lãnh đạo, quản lý không đủ năng lực, không đủ uy tín theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì lý do khác chính đáng thì được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ".