Thủ tướng: Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng kinh tế cao nhất

14:40 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phát biểu trước Quốc hội Thủ tướng cho biết trong đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương ở mức khá, nhiều địa phương đã vươn lên trở thành những động lực kinh tế quan trọng.