Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói không với tai nạn lao động

23:25 | 11/01/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Không để xảy ra tai nạn lao động, các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện vượt trước kế hoạch 1 năm, đó là những thành tựu nổi bật của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2018.

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói không với tai nạn lao động - ảnh 1
 Công nhân ngành điện khắc phục hậu quả bão số 10
Năm 2018, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc  đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân 27 tỉnh/thành phố phía bắc. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, bởi không chỉ đảm bảo điện với tốc độ tăng trưởng cao 12,09%, mà địa bàn EVNNPC quản lý còn tập trung nhiều khu công nghiệp, với yêu cầu về chất lượng điện năng rất cao.

Cũng trong năm 2018, EVNNPC đã cung ứng điện đến 100% số xã, với 98,5% số hộ dân nông thôn. Đến nay, các xã biên giới trên địa bàn Tổng công ty quản lý đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới-hải đảo.

Trong năm qua, Tổng công ty cũng đã thực hiện thành công mục tiêu “nói không với tai nạn lao động”; các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện đều ”cán đích” mốc tiến độ đặt cho cho đến năm 2019, cụ thể: Tổn thất điện năng thực hiện 5,1%, giảm được 0,53% so với năm 2017 và tốt hơn 0,4,1% so với kế hoạch EVN giao. Năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt 2,64 triệu kWh/người/năm, tăng 2,2% so với kế hoạch của Tập đoàn.

Năm 2018, Tổng công ty đã tập trung thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Tổng công ty cũng triển khai chương trình "Khách hàng là trung tâm" tại 13 Công ty Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng, từng bước thay đổi nhận thức, phương thức quản trị quan hệ khách hàng, nâng cao năng lực quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên tại các đơn vị.

Năm 2019, Tổng Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh sẵn sàng để vượt qua các khó khăn thách thức như: Phụ tải điện tiếp tục tăng cao trong khi nguồn điện mới vào vận hành không nhiều; nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện như giá than, giá khí bao tiêu tăng.

Đồng thời, Tổng công ty sẽ triển khai  công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động. ”Đây là một cuộc cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mô hình tách dịch vụ ra khỏi sản xuất, kinh doanh đã được triển khai, nhằm minh bạch hóa giá thành, đồng bộ hóa, hiện đại hóa công tác dịch vụ, giúp dịch vụ sửa chữa năng động, hiệu quả hơn trong thị trường hiện nay.