Tư duy quyết định đẳng cấp người giàu nhìn thấu 3 bẫy nghèo, còn số đông thất bại lại vô tư lao vào!

08:32 | 22/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thực tế, “nghèo” là một khái niệm rất rộng, nếu suy rộng ra ai cũng “nghèo” ở một khía cạnh nào đó. Điều đáng tiếc là nhiều người đang phung phí khối tài sản lớn nhất của mình và rơi vào bẫy của nghèo đói.