Vì sao Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý IV/2022?

Mỹ Linh/VNB 11:39 | 18/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giá than đầu vào tăng cao trong quý IV và việc đại tu tổ máy số 4 khiến doanh thu của Nhiệt điện Hải Phòng không thể bù đắp các chi phí cố định. Kết quả quý IV/2022, công ty lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 272 tỷ.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.238 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán lên tới 2.196 tỷ đồng, chiếm 98% doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp còn 42 tỷ, giảm 87%. Biên lợi nhuận đạt 1,8%, trong khi cùng kỳ 15%.

Công ty cho biết sản lượng điện thương phẩm thấp hơn cùng kỳ, còn giá than tăng cao dẫn tới chi phí nhiên liệu tăng. Trừ đi các chi phí, Nhiệt điện Hải Phòng lỗ sau thuế 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 272 tỷ.

Ngoài nguyên nhân doanh thu không đủ bù đắp chi phí cố định như trên, công ty lỗ quý IV còn do tổ máy số 4 đại tu khiến sản lượng phát điện tăng thêm không nhiều.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.511 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 601 tỷ, tăng 25%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 99% mục tiêu doanh thu và vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: BCTC của HND.

Theo Chứng khoán MB (MBS), ngay từ những ngày đầu năm 2022, dưới áp lực lạm phát, hàng loạt các nguyên liệu đầu vào cơ bản đều bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Trong đó, giá than và giá dầu tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp nhiệt điện khí và nhiệt điện than có dấu hiệu đi xuống. Giai đoạn lợi nhuận tăng trưởng mạnh của nhóm nhiệt điện khí và than là vào năm 2019 trùng với giai đoạn giá than và giá khí giảm sâu.

Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2020 giá khí và than bắt đầu bật tăng trở lại và tăng mạnh từ 2021 tới nay và đang giao dịch vùng đỉnh lịch sử nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than, khí. Biên lợi nhuận của nhóm này cũng có dấu hiệu suy giảm từ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế và biên lãi gộp của HND từ năm 2021 đến nay. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của HND).

Tính đến cuối 2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng hơn 8.219 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 2.314 tỷ đồng, chiếm 28% tài sản, tăng 548 tỷ so với đầu năm. Khoản mục giảm nhiều nhất là tài sản cố định, giảm hơn 1.100 tỷ còn 4.615 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 24% so với ngày đầu năm còn 1.878 tỷ đồng, do lượng vay nợ ngắn hạn và dài hạn đi xuống. Trong đó, nợ vay dài hạn giảm 745 tỷ còn 392 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đang là 6.341 tỷ đồng, bao gồm 5.000 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 557 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 578 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.