[Video] Chính thức doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập năm 2020

18:17 | 28/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thông tin này được công bố trong Nghị định số 114/2020/NĐ-CP Chính phủ vừa ký ban hành về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.