[Video] Chính thức doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập năm 2020

18:17 28/09/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Thông tin này được công bố trong Nghị định số 114/2020/NĐ-CP Chính phủ vừa ký ban hành về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.