Sẽ sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm

Sẽ sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu năm

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định số 126, trong đó có điều khoản tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba quý đầu năm.