[Video] Một triệu lao động mất việc làm trong 8 tháng do dịch Covid-19

15:25 | 30/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính toán sơ bộ trong 8 tháng đầu năm, số lao động bị mất việc làm từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực có quan hệ lao động là hơn 1 triệu lao động.