[Video] Thiết bị máy móc có thể thay thế 400 triệu công nhân vào năm 2030

09:39 | 24/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dịch Covid-19 vô tình đẩy nhanh tiến trình tự động hóa. Tuy nhiên, điều này khiến cho hàng trăm triệu lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.