[Video] Từ 15/11: Tổ chức nhậu tại cơ quan, sếp trưởng bị phạt 5 triệu đồng

14:30 | 28/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 3.000. 000 đến 5.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan.