Việt Nam cần làm gì để đón các dự án FDI có chất lượng và quy mô lớn?

10:24 20/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Trước sự dịch chuyển của những làn sóng lớn về vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang rất nỗ lực để đón "làn sóng" các dự án FDI có chất lượng và quy mô lớn.