Visa thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam

Visa thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam

Theo một nghiên cứu của Visa - công ty công nghệ thanh toán hàng đầu trên thế giới, về thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2021 đã cho thấy, hơn 1/2 người tiêu dùng Việt Nam hiện nay thường xuyên mua sắm trực tuyến. Đồng thời, người Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ hoặc điện thoại di động ngay tại các cửa hàng.