Vĩnh Phúc: PCT. UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tam Đảo lần thứ IV

09:00 27/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Sáng 27/8/2020, huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020- 2025.

5 năm qua, phong trào thi đua của huyện Tam Đảo đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, tạo động lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020. Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

 Vĩnh Phúc: PCT. UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tam Đảo lần thứ IV - ảnh 1
Đồng chí Vũ Chí Giang tặng hoa chúc mừng hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng. Chất lượng các phong trào thi đua ngày càng được nâng cao, công tác biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc luôn đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm, chú trọng.

Với những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân của huyện được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Giai đoạn 2020- 2025, huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, lấy du lịch làm động lực, chú trọng giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng - an ninh và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí để trở thành thị xã.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi”...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang  biểu dương những thành tích huyện Tam Đảo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng và động lực để đưa các phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới. Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp toàn xã hội.

Nhân dịp  này, 40 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 được UBND huyện Tam Đảo tuyên dương, khen thưởng.
Đức Hiền