Vốn điều lệ các tổ chức tín dụng tăng 8,3% sau 9 tháng đầu năm

Nhật Minh - 16:21 01/12/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tính đến 30/9, vốn điều lệ toàn hệ thống đạt 715.580 tỷ đồng, tăng 8,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ của nhóm cổ phần ghi nhận cao gấp đôi so với nhóm quốc doanh.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 30/9, vốn điều lệ toàn hệ thống đạt 715.580 tỷ đồng, tăng 8,3% so với hồi đầu năm.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần chiếm tỷ trọng lớn nhất 49% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống và cao gấp đôi so với nhóm ngân hàng quốc doanh.

Tính đến cuối tháng 9, tổng vốn điều lệ của các NHTM cổ phần đạt 348.481 tỷ đồng, tăng hơn 9,8% so với đầu năm. Tổng vốn điều lệ của NHTM Nhà nước đạt 169.690 tỷ đồng, tăng gần 9,3%, chiếm 24% vốn điều lệ toàn hệ thống.

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) áp dụng theo Thông tư 41, đến tháng 9, các NHTM Nhà nước đạt 9,17%.Trong khi đó, CAR của các NHTM cổ phần là 11,38% và nhóm ngân hàng nước ngoài lên tới 18,94%.

Tính đến cuối tháng 9, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống là 25,09%. Cụ thể, tỷ lệ này tại NHTM Nhà nước là 27,91%, NHTM cổ phần là 28,39%, các công ty tài chính, cho thuê tài chính là 37,25% và ngân hàng hợp tác xã là 9,63%.

Về khả năng sinh lời, tính đến cuối quý II/2021, ROA và ROE của nhóm NHTM Nhà nước ở mức lần lượt là 0,55% và 9,48%. Tại nhóm NHTM cổ phần, ROA và ROE lần lượt là 0,87% và 10,23%.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi toàn hệ thống là 72,23%. Cụ thể, tỷ lệ này tại NHTM Nhà nước là 80,93%, NHTM cổ phần là 70,64%, ngân hàng nước ngoài là 41,49% và ngân hàng hợp tác xã là 42,05%.

Tổng tài sản và vốn điều lệ của các TCTD tính đến 30/9/2021. (Nguồn: NHNN).
Tổng tài sản và vốn điều lệ của các TCTD tính đến 30/9/2021. (Nguồn: NHNN).

Tính đến 30/9, tổng tài sản có toàn hệ thống đạt 15 triệu tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so với con số đầu năm. 

Trong đó, khối NHTM Nhà nước gồm chiếm gần 41,2% tổng tài sản toàn hệ thống, đạt 6,2 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 7,2%. Tổng tài sản của các ngân NHTM cổ phần tăng 9%  lên hơn 6,6 triệu tỷ đồng, chiếm tới 43,7% tổng tài sản toàn hệ thống. 

Các ngân hàng liên doanh, nước ngoài cũng tăng 3,1% lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. 

Đáng chú ý, sau 9 tháng đầu năm, vốn điều lệ của các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng mạnh nhất hệ thống (14,8%) đạt 35.077 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm lại giảm nhẹ gần 0,9% xuống còn 227.075 tỷ đồng sau 9 tháng.