'Vua hàng hiệu' 'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn lập hãng hàng không riêng

18:30 | 05/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty cổ phần IPP Air Cargo do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng một số bộ, ngành liên quan xem xét chấp thuận chủ trương thành lập hãng hàng không IPP Air Cargo.