Xếp hàng dài ở Sở Công thương TP.HCM để điền thông tin và chờ nhận giấy đi đường

16:46 | 27/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 27-8, nhân viên các công ty xuất nhập khẩu xếp hàng dài ở Sở Công thương TP.HCM để nhận giấy đi đường, có thời điểm xếp hàng dài cả trăm mét. - Theo Tuổi Trẻ