Yêu cầu trình, thẩm định xong Đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 10/3/2021

22:10 | 01/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình và Hội đồng Thẩm định khẩn trương thẩm định Đề án Quy hoạch Điện VIII.
Báo Đầu Tư cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1256/VPCP-CN gửi Bộ Công thương, liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về Đề án Quy hoạch điện VIII tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương trình và Hội đồng Thẩm định khẩn trương thẩm định Đề án Quy hoạch Điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2021, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, nội dung theo đúng định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 1/2/2020 của Bộ Chính trị.
 
Yêu cầu trình, thẩm định xong Đề án Quy hoạch điện VIII trước ngày 10/3/2021 - ảnh 1
Công trình Thủy điện Sơn La về đích trước 3 năm so với kế hoạch đặt ra 

Ngày 18/2/2021, Bộ Công thương đã trình Danh sách thành viên Hội đồng Thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII và ngày 24/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 240/QĐ-TTg, thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch điện VIII.
 
Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng.
 
Theo báo PLO các Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học- Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.
 
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
 
Đại diện các Tổng công ty: Truyền tải điện quốc gia, Điện lực Hà Nội, Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Điện lực miền Bắc, Điện lực miền Trung, Điện lực miền Nam;
 
Các chuyên gia phản biện, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định - là Bộ Công Thương.
 
Vào ngày 9-2, Bộ Công Thương cũng chính thức đăng tải toàn văn Đề án Dự thảo Quy hoạch Điện VIII lên website của mình để lấy ý kiến tham khảo. Theo thông báo của Bộ Công Thương, thời hạn kết thúc lấy ý kiến góp ý là trước ngày 17-3-2021.
 
Nguyễn Triệu