10 tháng đầu năm, 12 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa

19:14 12/11/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Trong tháng 10, có 12 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với giá trị doanh nghiệp là 29.747 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.413 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm, 12 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
Theo thông báo ngày 12/11 của Bộ Tài chính, cùng với việc đã trình Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 10 tháng đầu năm, có 12 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 11 DNNN và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.747 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.413 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, tổng giá trị bán ra từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước là 18.875 tỷ đồng, tổng giá trị thu về là 32.143 tỷ đồng, trong đó, thu từ bán cổ phần lần đầu tại 21 đơn vị với tổng giá trị bán ra là 13.808 tỷ đồng, thu về 21.644 tỷ đồng; thu từ thoái vốn các doanh nghiệp với giá trị vốn là 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hoàn thiện Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần kèm nợ phải thu và Thông tư thay thế Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN.