Ngân hàng Agribank làm ăn ra sao trong năm 2020?

Ngân hàng Agribank làm ăn ra sao trong năm 2020?

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank cho biết đến cuối tháng 12/2020, tổng tài sản ngân hàng đã đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ước đạt hơn 1,45 triệu tỷ đồng.