Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế như tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa hay hiệu chỉnh phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa... để kịp thời khắc phục vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thoái vốn, cổ phần hóa.
Ngân hàng Agribank làm ăn ra sao trong năm 2020?

Ngân hàng Agribank làm ăn ra sao trong năm 2020?

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank cho biết đến cuối tháng 12/2020, tổng tài sản ngân hàng đã đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ước đạt hơn 1,45 triệu tỷ đồng.