27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức (3-7/10): Trả tiền mặt cao nhất 24%

Đông Bắc 09:45 | 03/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần từ ngày 3-7/10, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 27 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất đạt 24%.

Theo thống kê, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ ngày 3-7/10. Trong đó, 23 doanh nghiệp  trả cổ tức bằng tiền mặt và tỷ lệ cao nhất là 24%. Có 4 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong đó, doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao nhất là CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL), với tỷ lệ 24% (1 cp nhận được 2,400 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/10.

Với 34 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi khoảng 81.6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán vào ngày 19/10.

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của CLL kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE vào năm 2014. Trước đó, từ năm 2018-2020, Công ty duy trì cổ tức ở mức 22%. Lần chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của CLL là vào năm 2015 với tỷ lệ 10:1.

 

Danh sách doanh nghiệp trả chốt trả cổ tức (3-7/10):

- Ngày 25/10, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 20/12, CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 28/10, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 31/10, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 4/11, CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 20/10, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 28/10, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 26/10, CTCP Thủy điện Xuân Minh (UPCoM: XMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/10.

- Ngày 28/10, CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa (UPCoM: PSN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

- Ngày 14/10, CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

- Ngày 28/10, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

- CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

- Ngày 19/10, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10.

- Ngày 26/10, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

- Ngày 24/10, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

- Ngày 20/10, CTCP Thủy điện Đăk Đoa (UPCoM: HPD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10.

- Ngày 26/10, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 14/10, CTCP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 20/10, CTCP Khảo sát và Xây dựng-USCO (UPCoM: USC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 28/10, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 (UPCoM: HD2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 20/10, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:98 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 98 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 19/10, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10.

- Ngày 26/10, CTCP VIMC Logistics (UPCoM: VLG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

- CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

- Ngày 31/10, CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.

- CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/10.