4 tháng đầu năm hơn 44 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới cao nhất kể từ năm 2017

13:29 | 30/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
4 Tháng đầu năm 2021 có 44.166 doanh nghiệp lập mới, tăng 17% so với cùng kỳ và cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Theo tổng cục thống kê trong tháng 4 có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 179.900 tỷ đồng, tăng 33,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một danh nghiệp mới đạt 12.1 tỷ đồng, tăng 19,6%.

Trong tháng còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khí đây số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh là 4.598 doanh nghiệp tăng 107% và tăng 11,6 % so với cùng kỳ

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 5.608 tăng 52,2% vf tăng 158.9% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.541 doanh nghiệp giảm 4,2% và tăng 57,7% so với cùng kỳ.

44 nghìn doanh nghiệp được thành lập trong 4 tháng năm 2021

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 627.700 tỷ đồng, tăng 17,5% số doanh nghiệp và tăng 41% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Cũng trng 4 tháng đầu năm có 51,500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có 12,900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Theo tổng cục thống kê doanh nghiệp thành lập mới trnng 4 tháng đầu năm tăng cao nhất trong giai đoạn 2017-2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế.

Về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2019 cho thấy, có 46,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm nay tốt hơn quý trước; 17% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 36,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Xem thêm: Quý I/2021 có 29,3 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới

Nguyễn Dung