Ba cổ phiếu thuộc "họ FLC" vào diện cảnh báo từ 26/4

Diệp Anh 10:10 | 20/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo việc đưa 3 cổ phiếu thuộc "họ FLC" gồm: FLC, ROS, HAI vào diện cảnh báo từ ngày 26/4.

Lý do được HoSE đưa ra là các tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quả 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo việc ngưng cho các công ty chứng khoán cấp margin các cổ phiếu trên, vì cả 3 doanh nghiệp trên đều chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán, quá hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Như vậy, "họ FLC" còn 4 thành viên còn được cấp margin gồm: AMD, KLF, ART và GAB.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (19/4), cổ phiếu "họ FLC" tiếp tục giảm sàn, trắng bên mua.