Thanh Hóa sẽ chấm dứt dự án hơn 2.300 tỷ đồng của Tập đoàn FLC

Đông Bắc 07:04 | 20/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh thực hiện các thủ tục để chấm dứt dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Cụ thể, văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Nội dung công văn nêu rõ, UBND tỉnh vừa nhận được văn bản của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long (theo hướng nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án), làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện phương án Quy hoạch chung đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Đối với đề nghị tài trợ lập quy hoạch, việc lập quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa và nguồn kinh phí lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đề nghị hướng dẫn các thủ tục để xử lý khoản kinh phí mà Tập đoàn FLC đã ứng cho công tác giải phóng mặt bằng (trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long), chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, tham mưu văn bản cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để xử lý.

 

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long (TP Thanh Hóa), được khởi công từ năm 2015, có quy mô diện tích trên 286 ha, với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.

Đây là khu công nghiệp đa ngành gắn với đô thị công nghiệp, tập trung đầu tư các loại hình công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường. Dự kiến, đến năm 2017 sau khi hoàn thành, cơ bản lấp đầy khu công nghiệp sẽ tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động.

Tuy nhiên, đến nay dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long vẫn đang là bãi đất trống trong suốt 7 năm qua.