Bắc Ninh dự chi 2.000 tỷ đồng cùng Hà Nội làm đường Vành đai 4

Nguyễn Minh Quyết 10:39 | 17/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2021, TP Bắc Ninh triển khai đầu tư 185 dự án, công trình (73 công trình khởi công mới và 112 công trình chuyển tiếp) với tổng mức đầu tư hơn 3.548 tỷ đồng.

Thông tin từ báo Bắc Ninh, trong 185 công trình trên có 17 công trình sử dụng ngân sách tỉnh do thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.707,4 tỷ đồng; ngân sách thành phố đầu tư hơn 1.039 xây dựng 48 công trình; UBND các phường làm chủ đầu tư 120 công trình với tổng mức đầu tư 801,5 tỷ đồng.

Năm qua, địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình như: Trường Mầm non Suối Hoa, Tiểu học Ninh Xá, Mầm non Phong Khê, THCS Phong Khê...; triển khai thi công Trường Nguyễn Đăng Đạo, kè hồ Thành Cổ, trường liên cấp Trần Quốc Toản (giai đoạn 1)...

Đồng thời, thành phố đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng; thay thế 89 cột biển tên đường, tên phố; cấp mới 2.793 biển số nhà…

TP Bắc Ninh rót hơn 3.500 tỷ đồng triển khai 185 dự án. (Ảnh: HV).  

Riêng toàn tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua, nhiều dự án giao thông quan trọng được triển khai như: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Đường tỉnh 287 (đoạn QL38 - QL18), Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 - QL38) thành phố Bắc Ninh… 

Theo tiến độ đầu tư, hầu hết các dự án này đều được hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025. Trong đó, các dự án: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Đường tỉnh 287 (đoạn QL38 - QL18) phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong năm 2022. 

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực hạ tầng, nhất là các dự án giao thông trọng điểm và các khu công nghiệp được mở mới.

Theo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND tỉnh phê duyệt, trong số 301 dự án lĩnh vực kinh tế được phân bổ nguồn vốn trong giai đoạn này sẽ có 179 dự án là các công trình xây dựng giao thông với tổng vốn đầu tư còn thiếu hơn 12.245 tỷ đồng. 

Dự kiến giai đoạn này, tỉnh sẽ khởi công mới 16 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 4.508 tỷ đồng và triển khai 49 dự án giao thông thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện, xã đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (từ giai đoạn 2016-2021) nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện.

Trong đó, nhiều công trình quan trọng như cầu Kênh Vàng; mở rộng cầu Ngà (trên QL18) và đường hai đầu cầu; xây dựng mới 2 đoạn Đường tỉnh 287 (đoạn từ  từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn và đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới)… 

Đồng thời, tỉnh dự kiến bố trí 2.000 tỷ đồng tham gia vốn đầu tư “siêu dự án” đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và hơn 710 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án Quản lý giao thông thông minh thuộc hợp phần Dự án Trung tâm điều hành thành phố thông minh cấp tỉnh…