Bảo Việt dự kiến chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cổ tức bằng tiền

Thùy Dương/BNEWS/TTXVN 10:37 | 09/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn Bảo Việt vừa thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết vừa ban hành, Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261%  vào ngày 28/11/2022. Theo đó, từ ngày 28/12/2022, cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được chi trả 3.026,1 đồng.

 Bảo Việt dự kiến chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cổ tức bằng tiền. Ảnh: Bảo Việt 

Mức cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng, được coi là mức cổ tức hấp dẫn trên thị trường chứng khoán hiện nay.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 27.000 tỷ đồng.

Theo số liệu trước soát xét, trong 9 tháng u năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2022 gần 8 tỷ USD, đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2021.