Bế mạc hội nghị Trung ương 15: Thông qua đề cử chức danh lãnh đạo chủ chốt

11:10 | 17/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Sáng 17/1, sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
 
Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
Bế mạc hội nghị Trung ương 15
Hội nghị Trung ương 15 bế mạc sớm hơn 1,5 ngày so với dự kiến. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đồng thời, Trung ương đã bổ sung một số ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia ủy viên Trung ương chính thức.
 
Cũng tại Hội nghị Trung ương 15, Trung ương đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc "trường hợp đặc biệt” tái cử khóa XIII; thông qua danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Theo Zing