Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Mức thưởng Tết cao nhất năm nay là hơn 1 tỷ đồng

10:09 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất 1,07 tỉ đồng được thưởng cho 1 người quản lý tại Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, chuyên thiết kế, lắp đặt hệ thống dàn lạnh.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo tổng hợp về tình hình tiền lương năm 2020 và thưởng tết của người lao động năm 2021.
 
Tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng), trong đó: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,1 triệu đồng/tháng, giảm 2,5% so với năm 2019 (9,34 triệu đồng/tháng). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,08 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (8,18 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp dân doanh là 7,13 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (7,25 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,12 triệu đồng/tháng, giảm 4% so với năm 2019 (8,46 triệu đồng/tháng).
 
Mức thưởng Tết cao nhất năm nay là hơn 1 tỷ đồng
 
Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 185,14 triệu đồng/tháng (công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước), tại Đà Nẵng là 263,45 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh), tại Đồng Nai là 155,05 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 497 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Khoảng 45,2% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp có báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch thì mức thưởng bình quân là 2,34 triệu đồng/người, tăng 151% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2020 (0,93 triệu đồng/người) , trong đó: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,77 triệu đồng/người, tăng 136% so với 2020 (2,02 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 4,82 triệu đồng/người, tăng 230% so với 2020 (1,46 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 2,15 triệu đồng/người, tăng 166% so với 2020 (0,81 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,33 triệu đồng/người, tăng 165% so với 2020 (0,88 triệu đồng/người).
 
Tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2020 gần nhau nên các doanh nghiệp có xu hướng gộp vào thưởng tết Nguyên đán nên mức thưởng tết Dương lịch thấp. Năm nay, tết Dương lịch và tết Nguyên đán cách xa nhau và trong năm do tình hình dịch covid, một số khoản chi vào dịp 30/4, 1/5, 2/9, 20/10 và các dịp khác chưa thực hiện nên dồn vào dịp tết Dương lịch.
 
Mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021 là 990 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 68 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Đà Nẵng là 83,43 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 350 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 
Mức thưởng Tết cao nhất năm nay là hơn 1 tỷ đồng

Cũng theo Bộ Lao độing, Thương binh và Xã hội, khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021 thì mức thưởng bình quân gần bằng 01 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người), cụ thể: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,85 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,76 triệu đồng/người, bằng 91% so với 2020 (7,47 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 6,05 triệu đồng/người, bằng 94% so với 2020 (6,41 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người, tăng 2% so với 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP HCM. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 400 triệu đồng (doanh nghiệp dân doanh), tại Đà Nẵng là 127 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Đồng Nai là 600 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 497 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 
Mức thưởng tết Dương lịch cao nhất 990 triệu đồng được thưởng cho01 người quản lý tại Ngân hàng Deutsche Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Số doanh nghiệp chưa báo cáo chủ yếu là do doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa dự liệu được tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 nên chưa lên được mức thưởng cụ thể hoặc dự liệu mức thưởng thấp hơn nên chưa công bố để tránh sự xáo trộn trong quan hệ lao động hoặc đang chờ xin ý kiến công ty mẹ ở nước ngoài.

Theo Người Lao Động