Bộ NN&PTNT đề nghị rà soát, làm rõ Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

07:00 | 29/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh vừa đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án, liên quan đến dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

Liên quan đến dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Hà Tĩnh, ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã có kết luận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án theo từng loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất. Trong đó yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh làm rõ diện tích rừng đã tác động, giải phóng mặt bằng cho dự án và diện tích rừng còn lại đến thời điểm hiện tại.

Đập dâng Lạc Tiến

Đối với diện tích rừng còn lại, đánh giá hiện trạng rừng tại thời điểm đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng hiện trạng, vị trí, đúng diện tích giữa hồ sơ và thực địa; cung cấp hồ sơ và tài liệu chứng minh kèm theo các nội dung trên.

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT đã có công văn số 1412/TCLN-KT ngày 8/10/2020 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất với Bộ NN&PTNT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép chuyển đổi 1.107 ha đất rừng (trong đó, hồ Rào Trổ 1.089 ha gồm rừng tự nhiên 371 ha, rừng trồng nguyên liệu 252 ha, rừng trồng cao su 465 ha; diện tích cho đập dâng Lạc Tiến là 17,9 ha rừng trồng nguyên liệu) cho công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến, thuộc dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án có hiện trạng là đất trống thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng.

Do đó, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích và hiện trạng rừng, làm rõ việc triển khai dự án đã tác động vào rừng hay chưa; xác định diện tích, vị trí các loại rừng đã bị tác động và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi 1.107 ha đất rừng cho dự án 4.400 tỷ của Hoành Sơn Group.

Công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng được UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công ty Cổ phần Kinh doanh nước Hà Tĩnh làm chủ đầu tư từ năm 2011 với nguồn vốn xã hội hóa.

Công ty Cổ phần Kinh doanh nước Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện dự án với giá trị khối lượng ước đạt hơn 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ nên ngày 25/3/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án của công ty Cổ phần Kinh doanh nước Hà Tĩnh và sau đó cho công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hoành Sơn Group) lập hồ sơ, thủ tục dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Đáng lưu ý, tại dự án này, Hoành Sơn là cổ đông chính (nắm giữ 92% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng - chủ đầu tư dự án hệ thống cấp nước KKT Vũng Áng (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng được Ban quản lý KKT Vũng Áng cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 8/2011.

Tháng 1/2012, Ban quản lý KKT Vũng Áng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, theo đó dự án được thực hiện hình thức 100% vốn của nhà đầu tư trong nước, không có vốn nhà nước. Đến tháng 9/2012, chủ đầu tư có quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư lên tới hơn 4.415 tỷ đồng, bao gồm vốn tự có, vốn vay và vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tháng 4/2013, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hạng mục đầu tư của dự án 1.269 tỷ đồng.

Hiện tại, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, vốn chủ sở hữu tại dự án 1.000 tỷ đồng, vốn vay từ ngân hàng 2.146 tỷ đồng.

 

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu kinh tế Vũng Áng gồm công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến là dự án có quy mô, diện tích thực hiện 2.845 ha với dung tích 162,4 triệu m3 nước, có cao trình đỉnh tường chắn sóng +84,6m.

Mục tiêu của dự án là cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng với công suất 762.000m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Kỳ Anh 12.000m3/ngày đêm, cấp nước tưới ốn định cho 1.335 ha đất canh tác và 300ha đất nuôi trồng thủy sản, góp phần giảm lũ cho hạ du, cải thiện môi trường cảnh quan phục vụ du lịch...


Xem thêm:
‘Siêu’ dự án Sài Gòn - Đại Ninh sẽ tiếp tục được triển khai?