ĐZ 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm còn vướng BTGPMB và chuyển đổi đất rừng

19:38 | 15/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đường dây (ĐZ) 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án.

Quy mô xây dựng ĐZ 220 kV mạch kép (treo trước 01 mạch), có 176 vị trí chiều dài khoảng 88,06 km; xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Nha Trang và 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220 kV Tháp Chàm. Dự án được sử dụng nguồn vốn ODA vay ngân hàng KfW (Tái thiết Đức) được được CPMB khởi công dự án từ tháng 12/2018.

 Đến nay, về tiến độ chung của dự án CPMB bàn giao xong toàn bộ vật tư thiết bị. Các nhà thầu đã đã đúc 102/176 vị trí, dựng 92/176 vị trí, kéo dây 3,345/88,6 km. Hiện nay còn nhiều vị trí các nhà thầu cẫn chưa triển khai được do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất rừng.

Để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, CPMB cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận bàn giao mặt bằng trước khi phương án bồi thường chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt và đã tổ chức vận động bàn giao mặt bằng trước được 86/120 vị trí móng trụ. TP Nha Trang đã bàn giao 43/45, hiện nay còn 01 tổ chức và 01 hộ dân không hợp tác kê kiểm; huyện Diên Khánh 222 hộ dân, đã phê duyệt chi trả tiền cho dân được 94 hộ; xét nguồn gốc đất, lập PABT và đang niêm yết công khai được 183 hộ, còn 09/222 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất, phần móng trụ tại vị trí số 45, còn 01hộ dân không hợp và đề nghị dịch ngang tuyến 30m, phần hành lang, còn 02 hộ dân không hợp tác kê kiểm, đã vận động bàn giao được 48/54 vị trí. Huyện Cam Lâm đã kê kiểm xong 169/169 hộ dân, đã xét nguồn gốc đất được 94/169 hộ, còn 75/169 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất, đã vận động bàn giao được 34/50 vị trí. TP. Cam Ranh đã kê kiểm xong 53/53 hộ, đã xét nguồn gốc đất được 53/53 hộ. Bên cạnh đó dự án vẫn đang còn gặp những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi đất rừng tự nhiên.

ĐZ 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm còn vướng BTGPMB và chuyển đổi đất rừng - ảnh 1
Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện tư vấn giám sát, nghiệm thu ĐZ 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm.
Với những tồn tại, vướng mắc nêu trên, CPMB đã có nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, công tác xét nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường chưa được Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt để chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng dự án. Điều này, sẽ gây bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại của người dân khi họ đã đồng ý bàn giao mặt bằng trước và ảnh hưởng không nhỏ tiến độ thi công, có nguy cơ không kịp đóng điện kịp tiến độ.
Về các đoạn tuyến qua rừng tự nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo Chính phủ tại tờ trình số 7121/TTr-UBND ngày 19/7/2019 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác thực hiện ĐZ 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. Ngày 24/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3272/VPCP-NN chỉ đạo các Bộ NN&PTNT, TN&MT, UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Ngày 8/5/2020, Bộ NN&PTNT có văn bản số 3108/BNN-TCLN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án. Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 5/5/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 1062/UBND-KTTH gửi Văn phòng Chính phủ về giải trình một số nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hiện nay, CPMB đang làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng. Có thể thấy, việc vướng các thủ tục liên quan đến chủ trương chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng kéo dài làm ảnh ưởng đến tiến độ của dự án.
Để đảm báo tiến độ đóng điện dự án trong năm 2020, giải tỏa công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, đồng thời, tránh tình trạng người dân trong vùng dự án khiếu nại kéo dài (khi các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trước), CPMB có kiến nghị: Đối với các hộ dân tự khai hoang, canh tác trên đất lâm nghiệp, kính đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét chấp thuận cho hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối trên các vị trí móng trụ (đất thu hồi vĩnh viễn) và cây cao trong hành lang an toàn. Đối với hồ sơ đo đạc giải thửa, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT tỉnh sớm thẩm định hồ sơ của các huyện còn lại (Diên Khánh và Cam Lâm). Đối với các hộ dân đã được xét nguồn gốc đất xong, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt chi trả tiền cho dân ngay. Đối với các hộ dân đang xét nguồn gốc đất, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP khẩn trương hoàn thiện phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm để triển khai kịp tiến độ. Đối với các hộ dân không hợp tác kê kiểm, cố tình chống đối, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Nha Trang và UBND huyện Diên Khánh khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kê kiểm bắt buộc và tổ chức phê duyệt chi trả tiền cho dân sớm nhất có thể. Xem xét các hồ sơ thủ tục để sớm trình Chính phủ và các Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Để sớm hoàn thành dự án, kịp thời thu gom công suất nguồn năng lượng tái tạo kê hệ thống truyền tải điện quốc gia, CPMB mong chính quyền địa phương các cấp sớm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thownfg GPMB cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng của đất rừng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công sớm hoàn thành tiến độ  chung của dự án.
Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo mạch 220 kV liên kết khu vực Duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của tỉnh Khánh Hòa và của khu vực nam miền Trung  trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như phục vụ sinh họat của nhân dân.