Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Anh My 14:21 | 14/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với các dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước…

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Cùng với đó, Bộ cũng đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Các nghị định này dự kiến được Chính phủ xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 5/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 44  trong đó giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4 xem xét ban hành quy định gia hạn thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Ngày 23/4, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4232 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo trình tự, thủ tục rút gọn và các Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý với đề xuất trên của Bộ Tài chính.

Giảm 2% VAT 6 tháng cuối năm, ngân sách sẽ hụt thu thêm 24.000 tỷ đồng

Hiện Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ trước khi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ theo quy định. Với đề xuất tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 6 tháng cuối năm 2024, Chính phủ cũng đã có Tờ trình Quốc hội về kết quả thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 110, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện

Theo báo cáo kết quả thực hiện việc chính sách giảm 2% thuế VAT theo Nghị quyết số 110, trong 3 tháng đầu năm 2024, số thuế VAT được giảm khoảng 11.488 tỷ đồng. Ngoại trừ tháng 2 có kỳ nghỉ Tết, bình quân tháng 1 và tháng 3 số thuế VAT ở khâu nhập khẩu giảm khoảng 1.500 tỷ đồng/tháng và dự kiến khâu nội địa khoảng 2.5 00 tỷ đồng/tháng.

Đánh giá về việc tác động ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ cho biết, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế VAT này sẽ giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Khoảng 4 nghìn tỷ đồng/tháng trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2.500 tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1.500 tỷ đồng/tháng. 

Như vậy, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm, dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47.488 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cam kết trong năm 2024, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát tình hình thực tế, dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp áp dụng cho năm 2024 gắn với công tác xây dựng, giao dự toán ngân sách nhà nước, giúp các địa phương chủ động trong việc thực hiện dự toán, cân đối ngân sách địa phương và tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về thuế, phí và lệ phí mới được ban hành.