Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 49,1%

14:29 | 14/10/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là số liệu vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại Báo cáo thực hiện công tác tháng 9/2019 và quý III/2019.

Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 49,1% - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018, trong đó:

Thu nội địa tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).

Thu về dầu thô tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Tương quan với tổng thu trên, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi hết quý III/2019 đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán.

Về thực hiện vốn đầu tư phát triển, số vốn giải ngân đến nay mới đạt 49,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi ngoài nước trong những tháng còn lại của năm 2019.

Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.