NSNN tháng 3: Thu tăng hơn chi

NSNN tháng 3: Thu tăng hơn chi

(DNVN) - Theo Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 03/2019 của Bộ Tài chính, NSNN có tổng thu ước đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 120,38 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt là 13,2% và 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng

Luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng

(DNVN) - Theo Báo cáo mà Bộ Tài chính vừa công bố, tổng thu NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng; Lũy kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.