Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Tin sai tin giả là vấn nạn toàn cầu

17:14 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Về tin sai, tin giả, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết đây là vấn nạn toàn cầu. Bộ xác định làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm, làm rất quyết liệt cả về thể chế, về công cụ quản lý.