Giữa loạt bê bối, Facebook làm ăn ra sao?

Giữa loạt bê bối, Facebook làm ăn ra sao?

Facebook dường như vẫn sống khỏe, bất chấp những tranh cãi xung quanh việc đặt lợi nhuận lên trên người dùng, "thả cửa" cho trẻ em vị thành niên tiếp xúc nội dung độc hại...
Facebook có bao nhiêu người dùng?

Facebook có bao nhiêu người dùng?

Nghiên cứu nội bộ cho thấy rằng những người dùng mới có nhiều loại tài khoản như thường xuyên dùng, "rất đều"; và còn lại là ít dùng.