Các ngân hàng dự báo nợ xấu sẽ giảm nhẹ trong năm 2022 khi kết quả kinh doanh cải thiện

Trịnh Huyền Trang 14:00 | 02/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trái với nhận định nợ xấu “tăng nhẹ” trong quý IV/2021, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ có chiều hướng “giảm nhẹ” trong nửa đầu năm.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2022 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện,  73,1-80,8% tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với năm 2021.

Dự báo cho quý II, có tới 56,7% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng nhẹ so với quý I; 33,7% TCTD kỳ vọng không đổi và 8,7% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ. 

Bên cạnh đó, các TCTD cũng điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2022 so với kỳ điều tra trước.

Trong đó, 89,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021 (điều chỉnh giảm so với tỷ lệ 95% TCTD dự kiến tại kỳ điều tra trước). Tuy nhiên, vẫn có 5,8% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Kết quả điều tra cho biết do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, các TCTD đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I/2022 có tăng trưởng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.  

Trong quý I/2022, hầu hết TCTD đánh giá cả nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước.

Theo các TCTD, trong số các nhân tố khách quan, “Sự cạnh tranh từ các TCTD khác” tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý I/2022 và dự kiến cả năm 2022.

Trong khi đó, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” cùng với “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD.

Trong số các nhân tố nội tại, nhân tố được kỳ vọng có ảnh hưởng tích cực quan trọng nhất tiếp tục là “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị” (76,7% TCTD lựa chọn). 

Về chất lượng tài sản, trái với nhận định nợ xấu “tăng nhẹ” trong quý IV/2021 và đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra tháng 12/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 được các TCTD nhận định có chiều hướng “giảm nhẹ” so với quý IV/2021 và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2022.

Ngoài ra, tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong Quý I/2022 không có nhiều thay đổi so với quý trước và được kỳ vọng diễn biến khả quan hơn trong Quý II/2022 cũng như trong cả năm 2022 so với năm 2021.