Cập nhật KQKD quý IV/2023: Nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận năm cao kỷ lục

Hoàng Kiều 14:57 | 21/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một số doanh nghiệp báo lãi cao kỷ lục năm qua như FPT, Dược Hậu Giang, Imexpharm, Nhựa Tiền Phong, Viettel Construction, Công viên nước Đầm Sen, Cảng Đà Nẵng,...

Ảnh: Vân Miên.

Theo dữ liệu từ Wichart, tính tới chiều 21/1 có khoảng hơn 400 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV/2023.

Trong đó nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục năm 2023 như: CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG), CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP), CTCP FPT (Mã: FPT), Nhựa Tiền Phong (Mã: NTP), Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR), CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN), CTCP Cảng Đà Nẵng (Mã: CDN),...

Theo công bố của FPT, năm qua, tập đoàn ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, đều tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, FPT đã hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và vượt 2% mục tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Các chi phí tăng không đáng kể, giá chi phí nguyên vật liệu quý IV/2023 giảm mạnh so với năm 2022 là yếu tố chính giúp lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong tăng 138% so với cùng kỳ lên 165 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 559 tỷ, tăng 16,5% so với năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết (năm 2006).

Dù chưa công bố báo cáo tài chính song căn cứ vào bản công bố thông tin, Viettel Construction lãi trước thuế hơn 178 tỷ quý IV, tăng 14% so với quý cuối năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 645 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước đó. Với kết quả này, công ty vượt 10% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Một số công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với kết quả năm như sau: Chứng khoán Techcom (TCBS) lãi trước thuế hơn 3.028 tỷ đồng, Chứng khoán MB (Mã: MBS) lãi sau thuế 584 tỷ, Chứng khoán BSC lãi sau thuế 408 tỷ, Chứng khoán Agribank (Agriseco - Mã: AGR) lãi sau thuế 146 tỷ, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) lãi sau thuế 41 tỷ, Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) lãi 4 tỷ. Ngoài ra,Chứng khoán SSI (Mã: SSI) cũng công bố lãi sau thuế công ty mẹ 2.173 tỷ năm 2023.

Trái lại, có đơn vị báo lỗ năm như CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI - Mã: VUA) lỗ 64,5 tỷ, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (Mã: BMS) lỗ ròng 44 tỷ.

Nguồn: HK tổng hợp từ dữ liệu của Wichart.

 Nhiều doanh nghiệp lỗ lớn năm 2023

Tính tới chiều 21/1, có khoảng gần 90 doanh nghiệp báo lỗ quý IV. Trong đó, một số doanh nghiệp ghi nhận lỗ lớn quý IV như CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) lỗ ròng 115 tỷ song cả năm đơn vị này vẫn lãi ròng 418 tỷ; CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã: NOS) lỗ 122 tỷ, CTCP Sông Đà 6 (Mã: SD6) lỗ 75 tỷ,...

Dù có lãi trở lại trong quý IV nhưng tính chung cả năm, CTCP Gang thép Thái Nguyên vẫn ghi nhận lỗ 179 tỷ hay CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương lỗ 172 tỷ,...

   Nguồn: HK tổng hợp từ dữ liệu của Wichart.