CEO doanh nghiệp đăng ký vốn 500 ngàn tỷ: `Bây giờ tôi không có tiền nhưng 2027 sẽ có 50 tỷ USD"!?

17:30 | 15/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng hôm nay, đúng như cam kết, CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) Nguyễn Vũ Quốc Anh đã thực hiện họp báo online để làm rõ mọi nghi vấn liên quan đến doanh nghiệp