Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nhân tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH

06:07 16/03/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Khẳng định Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ngày càng có bước tiến quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị doanh nhân tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nhân tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và đối thoại với các doanh nghiệp. Nguồn: Internet. 
Chiều 14/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng, sau hơn 12 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng; tổ chức, bộ máy đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, số lượng hội viên ngày càng nhiều.

Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, cũng như giảm bất bình đẳng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Những chính sách pháp luật này đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có môi trường làm ăn tốt hơn, qua đó cải thiện hiệu quả đầu tư kinh doanh và có bước phát triển tích cực.

Nhấn mạnh về những cơ hội và thách thức đan xen trong cuộc , cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng hiện nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực và uy tín của Hiệp hội, tham gia nhiều hơn, có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội, vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập của các cơ chế, chính sách hiện hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chủ động trong việc đổi mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, các giải pháp cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp để không thua các đối thủ ngay tại “sân nhà”; xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; kinh doanh, đóng thuế, bảo hiểm, những chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nhà nước cũng phải bảo vệ các doanh nghiệp; các doanh nghiệp phải có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, góp phần chấn hưng đất nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hiệp hội và các doanh nghiệp giám sát, phối hợp cùng chính quyền các cấp trong việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong thâm nhập thị trường, tiếp cận thông tin, tín dụng, mặt bằng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH; tích cực và chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế, phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát huy tối đa sức mạnh nội lực, liên doanh, liên kết, hợp tác cùng nhau làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.