Chứng khoán SSI sắp chi nghìn tỷ trả cổ tức, chốt ngày chào bán hơn 497 triệu cp với giá 15.000 đồng/cp

Hoàng Linh 07:48 | 10/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa thông báo chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Chứng khoán SSI sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 993 triệu cổ phiếu, ước tính công ty chi ra 993 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. 

Theo nghị quyết của công ty, ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 23/6, ngày thanh toán là 20/7.

Cũng vào ngày 23/6, Chứng khoán SSI chốt quyền chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Mới đây, Chứng khoán SSI được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, bằng nửa thị giá trên sàn.

Phương án tăng vốn được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay là phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua một cổ phiếu mới. Theo đó, Chứng khoán SSI sẽ phát hành gần 497,4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông báo của Chứng khoán, cổ đông được chuyển nhượng quyền mua trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 18/7. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 1/7 đến 25/7.

Dự kiến Chứng khoán SSI sẽ thu về gần 7.500 tỷ đồng từ đợt phát hành, số tiền này dùng bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp lực lãi suất gia tăng và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, việc tăng vốn sẽ củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.