SSI tăng vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ, dẫn đầu nhóm chứng khoán

Diên Vỹ 15:51 | 10/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho biết đã hoàn tất chào bán 496,38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 9/8 vừa qua với giá 15.000 đồng/ cp, tương đương giá trị huy động 7,45 nghìn tỷ.

Theo SSI, sau đợt phát hành, cổ đông trong nước nắm giữ tỷ lệ sở hữu 66,33%, trong đó cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 53,65% (tương đương gần 800 triệu cổ phần với 87.220 cổ đông), cổ đông tổ chức trong nước nắm giữ 12,55% (tương đương 187,12 triệu cổ phần với 189 cổ đông), còn lại 0,13% là cổ phiếu quỹ (tương đương 1,99 triệu cổ phần).

Còn lại, cổ đông nước ngoài có tỷ lệ sở hữu 33,67%. Trong đó, cổ đông là tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nắm giữ 32,17%, tương đương 479,64 triệu cổ phần với 122 cổ đông. Ngoài ra, cổ đông cá nhân nước ngoài nắm giữ 1,51% vốn, tương đương 22,49 triệu cổ phần với 3.293 cổ đông.

Hai cổ đông lớn nổi bật là Daiwa Securities Group Inc (thành viên của Tập đoàn Daiwa, Nhật Bản) sở hữu 15,54% vốn và Công ty TNHH Đầu tư NDH sở hữu 6,32% vốn. Còn lại 74,14 % số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sau phát hành, vốn điều lệ SSI theo đó tăng lên hơn 14.911 tỷ đồng, tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam. Xếp ngay sau đó là VNDirect (VND) với vốn điều lệ 12.178 tỷ đồng và VPBank Securities (VPS) với vốn điều lệ khoảng 9.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, SSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động 1.629,1 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 421,17 tỷ đồng, giảm 28,7% so với mức thực hiện năm ngoái là 590,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu hoạt động đạt 3.636,65 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ kết quả kinh doanh lạc quan trong quý đầu tiên. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.405,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.127,4 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 35% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.