Chuyện oái oăm Covid - 19: Thu nhập giảm vì dịch, dân Việt tăng uống rượu bia

11:12 25/05/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Theo những số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố thì lượng tiêu thụ rượu bia của Việt Nam tăng từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện là cuộc điều tra để đánh giá mức sống, tình trạng thu nhập và phân hóa giàu nghèo của dân cư hiện nay.

Theo đó, kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,480 triệu đồng). 20% dân số có thu nhập bình quân cao nhất năm 2020, đạt 9,108 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (cũng chiếm 20% dân số). Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ, với bình quân 6,023 triệu đồng/người/tháng,, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (chỉ là 2,745 triệu đồng/người/tháng).

Đáng chú ý, năm 2020 thu nhập bình quân 1 người 1 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 4,230 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Trong khi giai đoạn 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%.

Trong khi thu nhập giảm do dịch bệnh tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế, thì kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê lại cho thấy lượng tiêu thụ rượu bia tăng trong năm 2020, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ mặt hàng rượu bia của nhóm hộ gia đình khá giả nhất cũng cao hơn so với nhóm hộ gia đình nghèo nhất. Cụ thể, trong năm 2020 thì nhóm hộ gia đình khá giả nhất tiêu thụ bình quân 2,4 lít/người/tháng, còn nhóm hộ nghèo tiêu thụ bình quân 1,3 lít/người/tháng.

Mức tiêu dùng rượu bia bình quân đầu người một tháng năm 2020 phân theo thành thị, nông thôn cũng có sự khác biệt. Theo đó, tiêu thụ rượu bia ở khu vực thành thị trung bình là 1,2 lít/tháng, trong khi khu vực nông thôn ở mức trung bình 1,3 lít/tháng.

Ngoài ra, theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập của người dân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính vì vậy mức chi tiêu bình quân năm 2020 cũng tăng chậm hơn so với giai đoạn trước.

Lượng tiêu thụ rượu bia vẫn tăng giữa mùa dịch Covid - 19

Chi tiêu năm 2020 của cả nước bình quân chỉ 2,890.000 đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2018. Trong khi chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với năm 2016.

Tính theo khu vực, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng cao hơn hộ gia đình nông thôn gấp 1,6 lần. Theo đó, chi tiêu hộ gia đình thành thị xấp xỉ 3,8 triệu đồng/người/tháng, trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng/người/tháng.

Vùng Đông Nam Bộ có thu nhập cao nhất cũng là nơi có mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất nước, xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,3% so với năm 2018. Trong khi đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc có thu nhập thấp nhất cũng là nơi cho mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện là cuộc điều tra để đánh giá mức sống, tình trạng thu nhập và phân hóa giàu nghèo của dân cư. Khảo sát tiến hành ở phạm vi 63 tỉnh, thành, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố.

                                                                                                                  Hoa Trần

Xem thêm: Heineken cắt giảm 8.000 việc làm để khôi phục lợi nhuận về mức trước đại dịch