Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

09:23 | 31/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chiều 30/1, Đại hội XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN
 

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  
 

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - ảnh 1 

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 
Theo TTXVN/Báo tin tức