Đại biểu Nguyễn Bắc Việt: Đã đến lúc coi tệ nạn xã hội như là `giặc` để tập trung phòng chống

12:14 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại biểu Nguyễn Bắc Việt bày tỏ lo ngại trước tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm đang gây nhiều bức xúc và chúng ta cần xác định nhiệm vụ để tập trung phòng chống.