Đại biểu: Nói như Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thì chỉ có trời sai

10:07 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
“Phát biểu như Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thì mọi thứ chúng ta đều đúng cả, chỉ có trời sai vì mưa nhiều quá”, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng bắt đầu phần tranh luận với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.