Đại biểu Trần Văn Tiến: `Mục tiêu tăng trưởng GDP dự kiến 6% là quá cao`

11:53 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại biểu Trần Văn Tiến nói chỉ tiêu tăng trưởng GDP dự kiến 6% là cao, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khó lường, thiên tai xảy ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng nặng nề.