Đại biểu: Vướng mắc tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu quyết tâm vẫn có thể tháo gỡ được

19:19 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang gặp phải những vướng mắc như công tác nghiệm thu, chưa nhận được kinh phí thầu... Nhưng nếu quyết tâm thì vẫn có thể tháo gỡ được.